ครอบคลุมประกันภัยรถยนต์

We offer you a high quality service from an accident scene to the service garage. Our Quick Repair Service makes claiming easier for you. Coverage includes loss of vehicle, fire damage, damage to third party property and damage on your own vehicle. With Auto Assistance, our 24 hour service will have you covered throughout Thailand.

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 – SUV SPECIAL

ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองแบบตรงใจสำหรับรถ SUV โดยเฉพาะ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แพคเกจเฉพาะสำหรับรถ SUV โดยขยายการรองรับสำหรับรถอายุ 2 -12 ปี คุ้มครองมั่นใจทั้งกรณีรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม การชนทั้งแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.ทั่วประเทศ (Auto Assistance) เพื่อเพิ่มความสบายใจในทุกเส้นทาง

ประกันภัยรถยนต์ FIRST CARE 2+ SPECIAL

แพกเกจประกันรถยนต์ที่คุ้มค่า ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก(Deductible) เมื่อเป็นฝ่ายผิด ให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถ เฉพาะมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ครอบคลุมถึงรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม และภัยธรรมชาติ รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลที่สาม เหมาะสำหรับรถที่ทำทุนประกันภัยไม่เกิน 500,000บาท

ประกันภัยรถยนต์ 3+ SPECIAL FLOOD

คุ้มครองตัวรถผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดการชนกับคู่กรณี ที่เป็นยานพาหนะทางบก ครอบคลุมถึงน้ำท่วม ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 100,000 บาท ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) เมื่อเป็นฝ่ายผิด ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าสุดๆ เริ่มต้นเพียง 7,000 บาท ทำประกันภัยได้อย่างสะดวกไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์

ขอราคา

โปรดระบุประเภทของประกันภัยที่คุณกำลังมองหาและข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์

3 + 13 =

thTH
en_GBEN thTH