ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยอิสรภาพ

คุ้มครองความเป็นอิสรภาพในลักษณะของมูลค่าหลักประกันเพื่อการขอประกันตัวตนเอง จากกรณีที่อาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยประมาทในอนาคต

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

เหมาะกับผู้เล่นกอล์ฟทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ที่ช่วยปกป้องกรณีการเล่น ซ้อมแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย นอกจากนั้นยังรวมถึงรางวัลพิเศษกรณีที่ได้ “โฮล-อิน- วัน” ในการแข่งขัน และชดเชยอุปกรณ์กอล์ฟที่เสียหายได้อีกด้วย

  • Bodily Injury to the Insured
  • Third Party Liability
  • Golf Equipment
  • Special Award for a “Hole-In-One”

* As per the Company’s terms and conditions.

The coverage for Golfer’s Insurance:

Section 1.   Public Liability for Death or Bodily Injury to a Third Party and Loss or Damage  to  Third  Party  Property  arising  whilst  playing  or practicing golf at any golf course in Thailand.

Section 2.   Bodily Injury to the Insured from any Accident or unforeseen event whilst playing or practicing golf at any golf course in Thailand.

Section 3.   Loss  of  or  Damage  to  Golf  Equipment  from  any  Accident  or unforeseen event whilst playing or practicing golf at any golf course or driving range in Thailand or during transit directly between the golf course/range and the Insured’s residence.

Section 4. Hole-In-One Award
4.1 Bht. 15,000- for a Hole-In-One scored during an official golf tournament.
4.2  Bht. 10,000- for a Hole-In-One (other than specified in 4.1 above) certified by the Golf course’s manager.

(Please note that this is a summary in English of the coverage for Golfer’s Insurance for information purposes only. The Thai version of the policy is the legal reference.)

ขอราคา

โปรดระบุประเภทของประกันภัยที่คุณกำลังมองหาและข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์

12 + 11 =

thTH