ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ

The health insurance provides medical and accident cover as an in-patient of a hospital, cover includes: Room, food and general service fees, Hospital service fee, Operation room, X-ray, biochemical lab fees, Surgeon’s fee, Specialized consultation fee, Emergency fee for first 24 hours of admission

นอกจากนี้ประกันสุขภาพยังสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น เป็นไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับท่านที่เป็นนายจ้างและต้องการให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพ กับลูกจ้างที่มีจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป สามารถทำ ประกันภัยสุขภาพหมู่ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหรือพนักงานของท่านได้

ขอราคา

โปรดระบุประเภทของประกันภัยที่คุณกำลังมองหาและข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์

11 + 6 =

thTH